Ods

El setembre de 2015 va ser aprovada per l’assemblea General de Nacions Unides, l’agenda 2030 de desenvolupament Sostenible, amb els objectius d’erradicar la pobresa, lluitar contra la desigualtat i la injustícia, i posar fre al canvi climàtic, entre d’altres.

Yokomomo té un impacte directe amb l’ODS nº3 SALUT I BENESTAR, les mancances d’una alimentació sana i equilibrada persisteixen i han crescut els darrers anys. Una alimentació inadequada porta al sobrepès i pot causar malalties alimentàries. Fomentar una dieta saludable en els menús dels menjadors escolars. Potenciar el KM=, el consum de proximitat per tal de reduir l’impacte mediambiental i empoderar l’economia del territori.

Yokomomo té un impacte indirecte amn l’ODS nº8 TREBALL DIGNE I CREIXEMENT ECONÒMIC, promoure la igualtat de gènere i l’empoderament de les dones i les nenes, construir societats pacífiques, justes i inclusives i garantir una protecció resilent del planeta i dels seus recursos naturals.

Yokomomo té un impacte transversal amb l’ODS nº17 ALIANÇA PELS OBJECTIUS, a l’empoderament de les dones.